תמונות לפני ואחרי טיפול…

עברו עם העכבר כדי להשוות! (במסכי המגע יש ללחוץ לחיצה אחת על הצד הרצוי)

 • Before-beforeandafter1
  After-beforeandafter1
  לפני beforeandafter1 אחרי
 • Before-BeforeAndAfter6
  After-BeforeAndAfter6
  לפני BeforeAndAfter6 אחרי
 • Before-BeforeAndAfter3
  After-BeforeAndAfter3
  לפני BeforeAndAfter3 אחרי

 • Before-BeforeAndAfter4
  After-BeforeAndAfter4
  לפני BeforeAndAfter4 אחרי
 • Before-BeforeAndAfter2
  After-BeforeAndAfter2
  לפני BeforeAndAfter2 אחרי
 • Before-[baslider name=\
  After-[baslider name=\
  לפני [baslider name=\"BeforeAndAfter5\"] אחרי

 • Before-BeforeAndAfter9
  After-BeforeAndAfter9
  לפני BeforeAndAfter9 אחרי
 • Before-BeforeAndAfter7
  After-BeforeAndAfter7
  לפני BeforeAndAfter7 אחרי
 • Before-BeforeAndAfter8
  After-BeforeAndAfter8
  לפני BeforeAndAfter8 אחרי